Prokřesťany.cz

Křesťanský zdroj informací - knihy, filmy, články a svědectví...

Dovolte, abychom Vás přivítali na těchto internetových stránkách. Děkujeme Bohu Otci skrze Pána Ježíše Krista za to, že po dlouhé době sbírání informací a mnohých hodinách překladů, se s Vámi můžeme podělit o cenné poklady a materiály, které nám i mnoha dalším křesťanům byly nápomocny v hledání Boží tváře v tomto světě plném mnoha různých náboženství, kultů a nespočtu křesťanských denominací...

Účelem těchto stránek je poskytnout informace o bodech křesťanské víry dle Písma Svatého a zároveň konfrontovat různé náboženské směry (vydávající se za křesťanské) ve světle Božího Slova. Je naší touhou, abyste zde mohli nalézt potřebné informace a materiály pro Váš duchovní růst.

Jiný Ježíš - Eucharistický kristus a nová evangelizace
Chceme jen Tvou duši - kniha o okultním pozadí rockové hudby
CMS
Kontakt