7.kapitola knihy Another Jesus (Jiný Ježíš) je přeložena.

7.kapitola s názvem „Uctívání Eucharistie“ je přeložena. I pro mě jako překladatele byl ten text až oči-otvírající, jak hloboko je tato praxe zakořeněna v náboženském systému katolicismu. Děkuji Pánu, že bratr Roger Oakland se nedal odradit mnohými pastory a spolubratry z evangelických denominací a podrobil toto téma docela dobrému výzkumu. Co mě zaujalo, byl paradox, Read More…

5.kapitola knihy Another Jesus (Jiný Ježíš) je přeložena.

S radostí se s Vámi chci podělit o to, že díky jednomu bratru pastorovi ze Slovenska nám byl zakoupen výtisk knížky Another Jesus (Jiný Ježíš) od bratra Rogera Oaklanda a Jima Tetlowa, takže 5.kapitola s názvem Monstrance je přeložena. Naleznete ji na adrese http://www.prokrestany.cz/anotherjesus/5.htm . Doporučuji přečíst i ostatní přeložené kapitoly, kromě 6-9, které dá-li Read More…

Apokryfy

Dávám k dispozici další z kapitol knihy „Katolicismus – na východ od Edenu“, opět bez odkazů. Kompletní dílo je možné sehnat na http://krestanskyzivot.cz/?body=detail&id=1310

Písmo v rané církvi

Jedna z kapitol knihy „Katolicismus – na východ od Edenu“ pojednávající o Písmu, jak ho měla první církev. Text je sice bez odkazů, ale věřím, že i tak vám bude přínosem.

Co je pravda?

Co je pravda? Velmi známá věta, kterou pronesl Pilát, a která je podobná těm, které často slýcháme v tomto období náboženského chaosu. Kdo má vlastně pravdu? Lidé často říkají, že Mohamed, Buddha, Konfucius a další zakladatelé různých náboženství.

Dva druhy zármutku

V Bibli se na mnoha místech mluví o strachu a smutku, některé překlady je označují shodně – bázeň (v negativním slova smyslu, samozřejmě).  Zejména hovoří o tom, že v Pánu se nemusíme ničeho bát, ani smutnit… Když ono se to někdy těžko řekne. Jeden verš nám vypovídá více o tom, odkud se tato emoce bere. Read More…

Je internet pro křesťana dobrou příležitostí anebo pastí?

Dnes bych se chtěl v tomto článku pozastavit nad životem křesťana a jeho chováním na internetu. Určitě jako křesťané chcete žít bohabojný život v posvěcení, a možná jste slyšeli o nástrahách internetu a pornografii. Raduji se z toho, že v okolních církvích se o tom mluví stále častěji, ale pokusím se přednést praktický problém, se kterým jsem se setkal Read More…

Dulia nebo Latria?

Proti tvrzením, že modlitby k svatým zemřelým jsou nebiblickou ohavností, římskokatoličtí apologeti namítají, že je rozdíl mezi vyjádřením úcty zvané „dulia“ a „latria“.

Skutečné křesťanství je dobrým bojem

Možná se někomu z vás bude zdát divné, že používám slova „dobrý“ ve vztahu k nějaké válce. Avšak boj křesťana je dobrý, protože není na tomto boji nic hříšného. Před nikým nebudu zatajovat, že chce-li dotyčný být svatým, musí bojovat. Také bych rád zde představil, že Bible nazývá křesťana „dobrým“ a to kvůli několika důležitým Read More…